Uczestnikowi kursu gwarantujemy:

 1. Niezmienność ceny kursu, brak ukrytych kosztów.
   
 2. Dostosowanie godzin jazdy do możliwości czasowych.
   
 3. Rozpoczynanie i kończenie jazdy we wskazanym miejscu.
   
 4. Możliwość korzystania z placu manewrowego własnym samochodem.
   
 5. Możliwość rozłożenia płatności na nieoprocentowane raty.
   
 6. Przestrzeganie zasady stopniowania trudności.
   
 7. Miłą i bezstresową atmosferę.